Saltar al contingut principal

Estadística d'activitats extractives

Codi: 06 02 12PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre restauració mediambiental per les activitats mineres a cel obert, a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: explotacions mineres a cel obert

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: superfície en hectàrees restaurades

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060212

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.