Saltar al contingut principal

Estadística dels incendis forestals

Codi: 06 02 16PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Coneixement del nombre d'incendis forestals, la superfície forestal arbrada i no arbrada afectada i les causes dels incendis forestals. Explotació estadística de les dades administratives disponibles. Enllaç electrònic a les dades d'incendis forestals i al sistema d'informació geogràfica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'incendis forestals, superfícies afectades, grups i detall de causes d'incendis forestals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060216

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.