Saltar al contingut principal

Estadística de l'edificació no residencial

Codi: 06 05 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Cost directe estimat: 27.415 €

Ressenya: Explotació estadística dels visats d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori per tots els ajuntaments de Catalunya.

Fases del procés estadístic: disseny, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: edificis i superfície construïda

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'edificis, destinació de l'edifici, superfície a edificar

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060502

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.