Saltar al contingut principal

Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

Codi: 06 05 11PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: tipologia de locals cadastrals, valors cadastrals, superfície, tipus de propietari, nacionalitat del propietari

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/060511

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.