Saltar al contingut principal

Nomenclatures territorials i administratives

Codi: 07 00 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de la Presidència

Cost directe estimat: 43.000 €

Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis de les entitats territorials locals i dels respectius ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis del sector públic local de Catalunya per part del Departament de la Presidència, els codis de les unitats territorials sectorials de Catalunya, els codis d'altres divisions territorials administratives de Catalunya, els codis territorials estadístics inframunicipals, i els codis d'unitats territorials estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de dades de codis territorials.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/070001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.