Saltar al contingut principal

Adaptació d'altres classificacions estadístiques oficials

Codi: 07 00 03PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Cost directe estimat: 11.730 €

Ressenya: Elaborar l'adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2020 (NC-2020), classificació comunitària d'interès en l'estadística de comerç amb l'estranger, amb les seves correspondències amb les classificacions específiques d'activitats econòmiques i de productes. Elaborar l'adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials (PRODCOM 2019), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials d'interès en l'àmbit de l'estadística de la producció industrial. Tasques d'adaptació catalana d'altres classificacions estadístiques sectorials d'interès, a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/070003

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.