Saltar al contingut principal

Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l'àmbit de la indústria

Codi: 07 00 08PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 07. Metodologia i normalització

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Revisar periòdicament el perímetre vigent, en els àmbits estadístic i analític, de les activitats econòmiques que formen part de l'àmbit de la indústria, que permeti tenir una visió de l'evolució del sector, que inclogui els serveis d'alt valor afegit i d'alt contingut tecnològic. Aquesta actuació està inclosa en el Pacte nacional per a la indústria, que és un acord programàtic derivat de la Resolució del Parlament 251/XI, de 13 de juliol de 2016.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/070008

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.