Saltar al contingut principal

Directori d'empreses i establiments

Codi: 08 00 05PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 08. Registres estadístics i directoris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment, Agència Estatal d'Administració Tributària, departaments de la Generalitat de Catalunya, cambres de Comerç de Catalunya

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius de l'Administració estatal i de la Generalitat per obtenir directoris fiables sobre les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: Administració pública, compte de cotització, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: establiments, empreses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: empreses i establiments amb activitat a Catalunya, indicadors de dimensió, sector d'activitat econòmica i domicili

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: —

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/080005

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.