Saltar al contingut principal

Estadística d'empreses i establiments

Codi: 08 00 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 08. Registres estadístics i directoris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, establiment

Unitat d'informació: empreses, establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'establiments i empreses amb activitat a Catalunya per sector d'activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l'empresa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/080006

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020