Saltar al contingut principal

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Codi: 09 00 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 3.500 €

Ressenya: Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d'altres organismes i entitats vinculats al sector.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: territori, mobilitat, medi ambient

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: recull d'informació estadística referent al territori, la mobilitat, el medi ambient, la sostenibilitat i la millora urbana

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090003

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.