Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

Codi: 09 00 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d'externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme, eleccions, ensenyament, cultura, seguretat i protecció, treball, finances, turisme, renda, consum i preu, transports i circulació, edificis i habitatges, xarxes de serveis al carrer, societat del coneixement, administració municipal

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/090004

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.