Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de l'Hospitalet de Llobregat

Codi: 09 00 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d'externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. Les dades es presenten en l'àmbit municipal i sempre que és possible per districte, barri o secció censal.

Fases del procés estadístic: recollida, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, altres organismes o institucions, establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, territori, demografia, sanitat, salut pública i sanitat ambiental, espai públic, serveis a les persones, usos del sòl i habitatge, economia, treball i consum, transport i circulació, protecció i seguretat ciutadana, ensenyament, cultura, participació ciutadana, comunicacions i mitjans de comunicació, esports, recursos municipals, eleccions, indicadors de ciutat

Desagregació territorial dels resultats: districtes, seccions censals, àrees bàsiques de serveis socials, municipis, barris, àrees bàsiques de salut

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090005

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

La informació s'estructura en els apartats següents: territori; demografia; sanitat, salut pública i sanitat ambiental; espai públic; servei a les persones; usos del sòl i habitatge; economia, treball i consum; transport i circulació; protecció i seguretat ciutadana; ensenyament; cultura; participació ciutadana; comunicacions i mitjans de comunicació; esports; recursos municipals i indicadors.

Referència temporal de les dades: anys diversos (fins l'any 2020)

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, barris, districtes, seccions censals, àrees bàsiques de serveis socials, àrees bàsiques de salut

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2020

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.