Saltar al contingut principal

Anuari estadístic de Terrassa

Codi: 09 00 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Ajuntament de Terrassa

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d'externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Fases del procés estadístic: recollida, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia i urbanisme, i perfil de la ciutat (taula d'indicadors generals de qualitat de vida)

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090006

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.