Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social

Codi: 10 02 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 14.500 €

Ressenya: Sistema d'indicadors de l'estat de progrés social de la societat catalana, amb l'objectiu de facilitar la realització d'anàlisis i informes sobre la situació de benestar i progrés social a Catalunya. Realització de tasques d'actualització i avaluació del sistema.

Fases del procés estadístic: disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: bianual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer i juny de cada any

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/100203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021