Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere

Codi: 10 02 04PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: L'Índex d'igualtat de gènere és un indicador compost que mesura el concepte complex d'igualtat de gènere en el marc dels països de la Unió Europea. Es calcula a partir de 31 indicadors que s'agrupen en 6 dimensions: treball, riquesa, coneixement, temps, poder i salut, d'acord amb la metodologia que ha establert l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere. En el curs de l'any 2021 s'actualitzaran resultats a partir de la nova informació disponible.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa, persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, indicadors bàsics i bretxa de gènere dels components de l'Índex d'Igualtat de Gènere: treball, riquesa, coneixement, temps, poder, salut

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: contínua, altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/100204

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021