Saltar al contingut principal

Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Codi: 11 00 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 11. Difusió i promoció de l'estadística

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili

Organismes col·laboradors: Societat Espanyola de Biometria, Societat Catalana d'Estadística, universitats catalanes

Cost directe estimat: 44.000 €

Ressenya: Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), tercera etapa dels Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats catalanes i la col·laboració de la regió espanyola de la International Biometric Society i de la Societat Catalana d'Estadística. Aquest any se n'elaborarà el volum 44, números 1 i 2.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/110001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.