Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Manresa Origen geogràfic: Amèrica Central
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,34 0,02
De 10 a 14 anys <4 5 8 6,25 0,06
De 15 a 19 anys 5 <4 6 4,69 0,04
De 20 a 24 anys 5 4 9 7,03 0,07
De 25 a 29 anys 9 14 23 17,97 0,17
De 30 a 34 anys 13 15 28 21,88 0,21
De 35 a 39 anys 9 8 17 13,28 0,13
De 40 a 44 anys 4 12 16 12,50 0,12
De 45 a 49 anys <4 8 11 8,59 0,08
De 50 a 54 anys <4 4 5 3,91 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,78 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,78 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 54 74 128 100,00 0,94
% 42,19 57,81 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic