Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Manresa Origen geogràfic: Amèrica Central
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 6 3,49 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 4 2,33 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 1,74 0,03
De 15 a 19 anys <4 7 10 5,81 0,09
De 20 a 24 anys 7 10 17 9,88 0,15
De 25 a 29 anys 9 19 28 16,28 0,24
De 30 a 34 anys 10 17 27 15,70 0,23
De 35 a 39 anys 9 20 29 16,86 0,25
De 40 a 44 anys <4 11 13 7,56 0,11
De 45 a 49 anys <4 10 12 6,98 0,10
De 50 a 54 anys 5 9 14 8,14 0,12
De 55 a 59 anys <4 5 5 2,91 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,16 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,58 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,58 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 54 118 172 100,00 1,47
% 31,40 68,60 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic