Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bulgària
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,26 0,01
De 5 a 9 anys 5 <4 8 6,02 0,03
De 10 a 14 anys 4 5 9 6,77 0,03
De 15 a 19 anys 4 <4 7 5,26 0,03
De 20 a 24 anys 5 5 10 7,52 0,04
De 25 a 29 anys 13 7 20 15,04 0,08
De 30 a 34 anys 14 7 21 15,79 0,08
De 35 a 39 anys 8 5 13 9,77 0,05
De 40 a 44 anys 5 5 10 7,52 0,04
De 45 a 49 anys 8 <4 11 8,27 0,04
De 50 a 54 anys 7 <4 9 6,77 0,03
De 55 a 59 anys <4 5 7 5,26 0,03
De 60 a 64 anys <4 <4 4 3,01 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,75 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 77 56 133 100,00 0,50
% 57,89 42,11 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic