Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bulgària
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,78 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,78 0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 2,78 0,01
De 15 a 19 anys <4 4 7 6,48 0,03
De 20 a 24 anys 6 6 12 11,11 0,05
De 25 a 29 anys 6 <4 9 8,33 0,04
De 30 a 34 anys 12 6 18 16,67 0,07
De 35 a 39 anys 4 <4 5 4,63 0,02
De 40 a 44 anys 6 9 15 13,89 0,06
De 45 a 49 anys 6 <4 8 7,41 0,03
De 50 a 54 anys 9 4 13 12,04 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 2,78 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 6 5,56 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,85 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,93 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 62 46 108 100,00 0,44
% 57,41 42,59 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic