Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2018 Manresa Origen geogràfic: França
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 4,76 0,02
De 5 a 9 anys <4 0 <4 3,17 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 4,76 0,02
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 3,17 0,02
De 20 a 24 anys 5 <4 8 12,70 0,06
De 25 a 29 anys 6 <4 9 14,29 0,07
De 30 a 34 anys <4 5 7 11,11 0,06
De 35 a 39 anys <4 <4 5 7,94 0,04
De 40 a 44 anys 6 <4 7 11,11 0,06
De 45 a 49 anys <4 <4 5 7,94 0,04
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 4,76 0,02
De 55 a 59 anys <4 0 <4 4,76 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 4,76 0,02
De 65 anys i més <4 <4 <4 4,76 0,02
Total 40 23 63 100,00 0,51
% 63,49 36,51 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic