Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 6,49 0,10
De 5 a 9 anys <4 <4 6 7,79 0,12
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 1,30 0,02
De 15 a 19 anys <4 7 8 10,39 0,17
De 20 a 24 anys <4 <4 4 5,19 0,08
De 25 a 29 anys 5 7 12 15,58 0,25
De 30 a 34 anys 10 <4 11 14,29 0,23
De 35 a 39 anys 5 <4 6 7,79 0,12
De 40 a 44 anys 8 <4 11 14,29 0,23
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 1,30 0,02
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 1,30 0,02
De 55 a 59 anys 4 <4 4 5,19 0,08
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,30 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 2,60 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 2,60 0,04
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 1,30 0,02
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 1,30 0,02
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 45 32 77 100,00 1,59
% 58,44 41,56 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic