Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,34 0,02
De 5 a 9 anys <4 6 8 5,37 0,08
De 10 a 14 anys 4 7 11 7,38 0,11
De 15 a 19 anys <4 4 7 4,70 0,07
De 20 a 24 anys 10 4 14 9,40 0,14
De 25 a 29 anys 13 <4 16 10,74 0,16
De 30 a 34 anys 14 10 24 16,11 0,24
De 35 a 39 anys 14 <4 16 10,74 0,16
De 40 a 44 anys 10 <4 12 8,05 0,12
De 45 a 49 anys 7 4 11 7,38 0,11
De 50 a 54 anys <4 <4 5 3,36 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 4 2,68 0,04
De 60 a 64 anys 5 5 10 6,71 0,10
De 65 a 69 anys <4 <4 5 3,36 0,05
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,34 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 1,34 0,02
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 93 56 149 100,00 1,47
% 62,42 37,58 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic