Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 2,94 0,04
De 5 a 9 anys <4 4 7 4,12 0,05
De 10 a 14 anys <4 7 10 5,88 0,07
De 15 a 19 anys <4 8 11 6,47 0,08
De 20 a 24 anys 16 <4 19 11,18 0,14
De 25 a 29 anys 11 9 20 11,76 0,15
De 30 a 34 anys 15 5 20 11,76 0,15
De 35 a 39 anys 16 7 23 13,53 0,17
De 40 a 44 anys 12 <4 14 8,24 0,10
De 45 a 49 anys 10 <4 12 7,06 0,09
De 50 a 54 anys 5 4 9 5,29 0,07
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,76 0,02
De 60 a 64 anys 5 4 9 5,29 0,07
De 65 a 69 anys 4 <4 5 2,94 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,59 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,59 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,59 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 107 63 170 100,00 1,25
% 62,94 37,06 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic