Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,21 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 10 a 14 anys 4 <4 6 4,41 0,05
De 15 a 19 anys <4 4 7 5,15 0,06
De 20 a 24 anys 5 6 11 8,09 0,10
De 25 a 29 anys 5 6 11 8,09 0,10
De 30 a 34 anys 6 4 10 7,35 0,09
De 35 a 39 anys 13 10 23 16,91 0,20
De 40 a 44 anys 12 <4 15 11,03 0,13
De 45 a 49 anys 11 <4 13 9,56 0,11
De 50 a 54 anys 5 <4 7 5,15 0,06
De 55 a 59 anys 8 <4 10 7,35 0,09
De 60 a 64 anys 7 <4 8 5,88 0,07
De 65 a 69 anys <4 4 7 5,15 0,06
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,47 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 1,47 0,02
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,74 <0,01
Total 87 49 136 100,00 1,19
% 63,97 36,03 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic