Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: Portugal
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 1,75 <0,01
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 3,51 0,02
De 10 a 14 anys <4 0 <4 1,75 <0,01
De 15 a 19 anys <4 0 <4 5,26 0,03
De 20 a 24 anys <4 <4 4 7,02 0,04
De 25 a 29 anys 10 <4 12 21,05 0,12
De 30 a 34 anys <4 <4 4 7,02 0,04
De 35 a 39 anys <4 4 6 10,53 0,06
De 40 a 44 anys 4 4 8 14,04 0,08
De 45 a 49 anys <4 <4 5 8,77 0,05
De 50 a 54 anys 4 <4 5 8,77 0,05
De 55 a 59 anys <4 0 <4 5,26 0,03
De 60 a 64 anys <4 0 <4 3,51 0,02
De 65 anys i més <4 0 <4 1,75 <0,01
Total 38 19 57 100,00 0,56
% 66,67 33,33 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic