Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 10,00 0,03
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 5,00 0,02
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 2,50 <0,01
De 15 a 19 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 20 a 24 anys <4 0 <4 2,50 <0,01
De 25 a 29 anys <4 <4 <4 7,50 0,02
De 30 a 34 anys 7 <4 10 25,00 0,08
De 35 a 39 anys 5 4 9 22,50 0,07
De 40 a 44 anys <4 <4 4 10,00 0,03
De 45 a 49 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 5,00 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 5,00 0,02
De 60 a 64 anys <4 0 <4 2,50 <0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 2,50 <0,01
Total 23 17 40 100,00 0,33
% 57,50 42,50 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic