Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 2,17 <0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 6,52 0,02
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 2,17 <0,01
De 15 a 19 anys 0 <4 <4 2,17 <0,01
De 20 a 24 anys <4 <4 <4 4,35 0,01
De 25 a 29 anys <4 4 5 10,87 0,04
De 30 a 34 anys <4 <4 4 8,70 0,03
De 35 a 39 anys 8 <4 11 23,91 0,08
De 40 a 44 anys 4 4 8 17,39 0,06
De 45 a 49 anys <4 <4 4 8,70 0,03
De 50 a 54 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 4,35 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 4,35 0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 4,35 0,01
Total 26 20 46 100,00 0,34
% 56,52 43,48 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic