Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Pallars Sobirà Origen geogràfic: Romania
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 13 18 31 7,06 2,76
De 5 a 9 anys 14 14 28 6,38 2,49
De 10 a 14 anys 5 9 14 3,19 1,25
De 15 a 19 anys 11 14 25 5,69 2,22
De 20 a 24 anys 23 30 53 12,07 4,72
De 25 a 29 anys 35 27 62 14,12 5,52
De 30 a 34 anys 51 31 82 18,68 7,30
De 35 a 39 anys 35 25 60 13,67 5,34
De 40 a 44 anys 20 14 34 7,74 3,02
De 45 a 49 anys 12 6 18 4,10 1,60
De 50 a 54 anys 7 8 15 3,42 1,33
De 55 a 59 anys 5 <4 8 1,82 0,71
De 60 a 64 anys <4 5 7 1,59 0,62
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,46 0,18
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 234 205 439 100,00 39,06
% 53,30 46,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic