Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Pallars Sobirà Origen geogràfic: Romania
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 12 8 20 6,35 2,96
De 5 a 9 anys <4 14 17 5,40 2,51
De 10 a 14 anys 8 8 16 5,08 2,37
De 15 a 19 anys 5 <4 8 2,54 1,18
De 20 a 24 anys 4 12 16 5,08 2,37
De 25 a 29 anys 19 17 36 11,43 5,33
De 30 a 34 anys 19 27 46 14,60 6,80
De 35 a 39 anys 18 14 32 10,16 4,73
De 40 a 44 anys 18 23 41 13,02 6,07
De 45 a 49 anys 21 17 38 12,06 5,62
De 50 a 54 anys 12 11 23 7,30 3,40
De 55 a 59 anys <4 7 10 3,17 1,48
De 60 a 64 anys 6 <4 9 2,86 1,33
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,95 0,44
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 150 165 315 100,00 46,60
% 47,62 52,38 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic