Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 8 15 8,93 0,11
De 5 a 9 anys 4 <4 7 4,17 0,05
De 10 a 14 anys 8 <4 10 5,95 0,07
De 15 a 19 anys 5 <4 8 4,76 0,06
De 20 a 24 anys 5 9 14 8,33 0,10
De 25 a 29 anys 10 12 22 13,10 0,16
De 30 a 34 anys 12 14 26 15,48 0,19
De 35 a 39 anys 18 9 27 16,07 0,20
De 40 a 44 anys 12 4 16 9,52 0,12
De 45 a 49 anys 8 4 12 7,14 0,09
De 50 a 54 anys 4 <4 6 3,57 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,19 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,79 0,02
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 96 72 168 100,00 1,25
% 57,14 42,86 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic