Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 8 14 8,00 0,10
De 5 a 9 anys 4 4 8 4,57 0,06
De 10 a 14 anys 4 <4 7 4,00 0,05
De 15 a 19 anys 8 4 12 6,86 0,09
De 20 a 24 anys 7 5 12 6,86 0,09
De 25 a 29 anys 5 13 18 10,29 0,13
De 30 a 34 anys 15 12 27 15,43 0,20
De 35 a 39 anys 21 12 33 18,86 0,24
De 40 a 44 anys 7 6 13 7,43 0,09
De 45 a 49 anys 10 7 17 9,71 0,12
De 50 a 54 anys 5 <4 8 4,57 0,06
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,71 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,57 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,14 0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 96 79 175 100,00 1,27
% 54,86 45,14 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic