Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 9 16 8,38 0,13
De 5 a 9 anys 6 7 13 6,81 0,10
De 10 a 14 anys 8 <4 11 5,76 0,09
De 15 a 19 anys <4 6 8 4,19 0,06
De 20 a 24 anys 9 4 13 6,81 0,10
De 25 a 29 anys <4 11 14 7,33 0,11
De 30 a 34 anys 13 14 27 14,14 0,22
De 35 a 39 anys 9 13 22 11,52 0,18
De 40 a 44 anys 16 11 27 14,14 0,22
De 45 a 49 anys 10 7 17 8,90 0,14
De 50 a 54 anys 9 6 15 7,85 0,12
De 55 a 59 anys <4 <4 4 2,09 0,03
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,52 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,57 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 98 93 191 100,00 1,52
% 51,31 48,69 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic