Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 <4 9 4,17 0,08
De 5 a 9 anys 7 8 15 6,94 0,13
De 10 a 14 anys 8 5 13 6,02 0,11
De 15 a 19 anys 7 8 15 6,94 0,13
De 20 a 24 anys 9 9 18 8,33 0,16
De 25 a 29 anys 5 9 14 6,48 0,12
De 30 a 34 anys 6 15 21 9,72 0,18
De 35 a 39 anys 14 14 28 12,96 0,25
De 40 a 44 anys 16 16 32 14,81 0,28
De 45 a 49 anys 6 7 13 6,02 0,11
De 50 a 54 anys 10 9 19 8,80 0,17
De 55 a 59 anys 5 <4 7 3,24 0,06
De 60 a 64 anys <4 <4 4 1,85 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 5 2,31 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,46 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,93 0,02
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 105 111 216 100,00 1,89
% 48,61 51,39 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic