Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: Geòrgia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 4 7 5,69 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 6 4,88 0,04
De 10 a 14 anys <4 6 6 4,88 0,04
De 15 a 19 anys 4 <4 6 4,88 0,04
De 20 a 24 anys 8 8 16 13,01 0,12
De 25 a 29 anys <4 6 9 7,32 0,07
De 30 a 34 anys <4 5 8 6,50 0,06
De 35 a 39 anys 8 7 15 12,20 0,11
De 40 a 44 anys 4 6 10 8,13 0,07
De 45 a 49 anys <4 8 10 8,13 0,07
De 50 a 54 anys 5 6 11 8,94 0,08
De 55 a 59 anys <4 7 9 7,32 0,07
De 60 a 64 anys <4 5 7 5,69 0,05
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,63 0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,81 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 48 75 123 100,00 0,90
% 39,02 60,98 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic