Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 8 4 12 8,70 0,09
De 5 a 9 anys <4 5 7 5,07 0,05
De 10 a 14 anys 5 <4 7 5,07 0,05
De 15 a 19 anys 7 <4 9 6,52 0,07
De 20 a 24 anys 4 6 10 7,25 0,07
De 25 a 29 anys 7 17 24 17,39 0,18
De 30 a 34 anys 13 17 30 21,74 0,22
De 35 a 39 anys <4 15 18 13,04 0,13
De 40 a 44 anys <4 <4 4 2,90 0,03
De 45 a 49 anys <4 <4 4 2,90 0,03
De 50 a 54 anys 0 7 7 5,07 0,05
De 55 a 59 anys 0 4 4 2,90 0,03
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,72 <0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 0,72 <0,01
Total 52 86 138 100,00 1,02
% 37,68 62,32 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic