Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 6 11 8,27 0,08
De 5 a 9 anys <4 <4 6 4,51 0,04
De 10 a 14 anys <4 5 7 5,26 0,05
De 15 a 19 anys 4 <4 7 5,26 0,05
De 20 a 24 anys <4 <4 <4 2,26 0,02
De 25 a 29 anys 5 14 19 14,29 0,14
De 30 a 34 anys 9 16 25 18,80 0,18
De 35 a 39 anys 7 14 21 15,79 0,15
De 40 a 44 anys <4 7 8 6,02 0,06
De 45 a 49 anys <4 4 7 5,26 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 4 3,01 0,03
De 55 a 59 anys 0 8 8 6,02 0,06
De 60 a 64 anys 0 5 5 3,76 0,04
De 65 anys i més <4 0 <4 1,50 0,01
Total 44 89 133 100,00 0,96
% 33,08 66,92 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic