Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 4 8 6,35 0,07
De 5 a 9 anys 5 4 9 7,14 0,08
De 10 a 14 anys <4 <4 5 3,97 0,04
De 15 a 19 anys <4 7 8 6,35 0,07
De 20 a 24 anys 5 4 9 7,14 0,08
De 25 a 29 anys <4 6 8 6,35 0,07
De 30 a 34 anys <4 9 12 9,52 0,11
De 35 a 39 anys 7 11 18 14,29 0,16
De 40 a 44 anys 5 15 20 15,87 0,18
De 45 a 49 anys <4 9 10 7,94 0,09
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 2,38 0,03
De 55 a 59 anys <4 <4 5 3,97 0,04
De 60 a 64 anys 0 4 4 3,17 0,04
De 65 anys i més <4 5 7 5,56 0,06
Total 41 85 126 100,00 1,10
% 32,54 67,46 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic