Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2017 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 4,10 0,04
De 5 a 9 anys 4 5 9 7,38 0,08
De 10 a 14 anys <4 <4 5 4,10 0,04
De 15 a 19 anys 0 6 6 4,92 0,05
De 20 a 24 anys 4 6 10 8,20 0,09
De 25 a 29 anys 4 5 9 7,38 0,08
De 30 a 34 anys <4 9 12 9,84 0,10
De 35 a 39 anys 4 12 16 13,11 0,14
De 40 a 44 anys 5 15 20 16,39 0,17
De 45 a 49 anys <4 12 15 12,30 0,13
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 0,82 <0,01
De 55 a 59 anys <4 <4 6 4,92 0,05
De 60 a 64 anys 0 4 4 3,28 0,03
De 65 anys i més <4 <4 4 3,28 0,03
Total 37 85 122 100,00 1,05
% 30,33 69,67 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic