Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 <4 7 10,14 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 5 7,25 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 5 7,25 0,03
De 15 a 19 anys <4 0 <4 4,35 0,02
De 20 a 24 anys <4 <4 5 7,25 0,03
De 25 a 29 anys 6 4 10 14,49 0,07
De 30 a 34 anys <4 <4 5 7,25 0,03
De 35 a 39 anys 6 <4 9 13,04 0,06
De 40 a 44 anys 7 0 7 10,14 0,05
De 45 a 49 anys 4 0 4 5,80 0,03
De 50 a 54 anys <4 <4 4 5,80 0,03
De 55 a 59 anys <4 0 <4 4,35 0,02
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 1,45 <0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 1,45 <0,01
Total 48 21 69 100,00 0,47
% 69,57 30,43 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic