Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 6 9 13,85 0,07
De 5 a 9 anys <4 <4 5 7,69 0,04
De 10 a 14 anys <4 <4 4 6,15 0,03
De 15 a 19 anys <4 <4 4 6,15 0,03
De 20 a 24 anys <4 <4 5 7,69 0,04
De 25 a 29 anys 5 <4 7 10,77 0,05
De 30 a 34 anys 4 8 12 18,46 0,09
De 35 a 39 anys 6 0 6 9,23 0,04
De 40 a 44 anys 4 <4 5 7,69 0,04
De 45 a 49 anys 4 0 4 6,15 0,03
De 50 a 54 anys 4 0 4 6,15 0,03
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 40 25 65 100,00 0,47
% 61,54 38,46 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic