Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 7 10 14,49 0,07
De 5 a 9 anys <4 <4 4 5,80 0,03
De 10 a 14 anys 4 <4 5 7,25 0,04
De 15 a 19 anys 5 <4 6 8,70 0,04
De 20 a 24 anys <4 <4 4 5,80 0,03
De 25 a 29 anys <4 <4 6 8,70 0,04
De 30 a 34 anys 5 7 12 17,39 0,09
De 35 a 39 anys 4 <4 6 8,70 0,04
De 40 a 44 anys 7 <4 8 11,59 0,06
De 45 a 49 anys 4 0 4 5,80 0,03
De 50 a 54 anys <4 0 <4 4,35 0,02
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,45 <0,01
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 44 25 69 100,00 0,50
% 63,77 36,23 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic