Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 6 10 14,29 0,07
De 5 a 9 anys <4 <4 4 5,71 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 4,29 0,02
De 15 a 19 anys 4 <4 5 7,14 0,04
De 20 a 24 anys 9 <4 11 15,71 0,08
De 25 a 29 anys 6 <4 8 11,43 0,06
De 30 a 34 anys 4 <4 7 10,00 0,05
De 35 a 39 anys <4 6 9 12,86 0,07
De 40 a 44 anys 6 <4 9 12,86 0,07
De 45 a 49 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 50 a 54 anys <4 0 <4 2,86 0,01
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,43 <0,01
De 60 a 64 anys <4 0 <4 1,43 <0,01
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 44 26 70 100,00 0,51
% 62,86 37,14 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic