Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 1,25 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 3,75 0,04
De 10 a 14 anys <4 <4 4 5,00 0,05
De 15 a 19 anys <4 4 6 7,50 0,08
De 20 a 24 anys <4 4 5 6,25 0,07
De 25 a 29 anys 5 10 15 18,75 0,20
De 30 a 34 anys 7 8 15 18,75 0,20
De 35 a 39 anys 5 5 10 12,50 0,13
De 40 a 44 anys 4 <4 6 7,50 0,08
De 45 a 49 anys <4 0 <4 1,25 0,01
De 50 a 54 anys 0 4 4 5,00 0,05
De 55 a 59 anys 0 4 4 5,00 0,05
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 2,50 0,03
De 65 anys i més <4 <4 4 5,00 0,05
Total 33 47 80 100,00 1,06
% 41,25 58,75 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic