Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 2,70 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,03 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 5 3,38 0,04
De 15 a 19 anys 4 7 11 7,43 0,08
De 20 a 24 anys <4 <4 6 4,05 0,04
De 25 a 29 anys 10 8 18 12,16 0,13
De 30 a 34 anys 9 13 22 14,86 0,16
De 35 a 39 anys 13 12 25 16,89 0,18
De 40 a 44 anys 10 10 20 13,51 0,15
De 45 a 49 anys 8 5 13 8,78 0,10
De 50 a 54 anys <4 <4 5 3,38 0,04
De 55 a 59 anys 0 4 4 2,70 0,03
De 60 a 64 anys <4 4 6 4,05 0,04
De 65 anys i més <4 4 6 4,05 0,04
Total 70 78 148 100,00 1,09
% 47,30 52,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic