Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 0 <4 1,64 <0,01
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 4,92 0,02
De 15 a 19 anys <4 <4 4 6,56 0,03
De 20 a 24 anys <4 <4 4 6,56 0,03
De 25 a 29 anys <4 6 8 13,11 0,06
De 30 a 34 anys 5 9 14 22,95 0,10
De 35 a 39 anys 4 <4 7 11,48 0,05
De 40 a 44 anys <4 9 10 16,39 0,07
De 45 a 49 anys <4 5 7 11,48 0,05
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 4,92 0,02
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 21 40 61 100,00 0,45
% 34,43 65,57 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic