Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,91 0,02
De 5 a 9 anys <4 0 <4 0,97 <0,01
De 10 a 14 anys <4 4 5 4,85 0,04
De 15 a 19 anys <4 6 8 7,77 0,06
De 20 a 24 anys 4 4 8 7,77 0,06
De 25 a 29 anys <4 12 15 14,56 0,11
De 30 a 34 anys 7 13 20 19,42 0,15
De 35 a 39 anys <4 12 14 13,59 0,10
De 40 a 44 anys <4 7 10 9,71 0,07
De 45 a 49 anys <4 7 9 8,74 0,07
De 50 a 54 anys <4 5 6 5,83 0,04
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 1,94 0,01
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,97 <0,01
De 65 anys i més 0 <4 <4 0,97 <0,01
Total 28 75 103 100,00 0,75
% 27,18 72,82 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic