Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 3,67 0,03
De 5 a 9 anys <4 0 <4 0,92 <0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 4 3,67 0,03
De 15 a 19 anys <4 4 6 5,50 0,05
De 20 a 24 anys 5 7 12 11,01 0,10
De 25 a 29 anys 5 17 22 20,18 0,18
De 30 a 34 anys 7 12 19 17,43 0,15
De 35 a 39 anys <4 9 12 11,01 0,10
De 40 a 44 anys <4 8 11 10,09 0,09
De 45 a 49 anys <4 5 6 5,50 0,05
De 50 a 54 anys <4 5 7 6,42 0,06
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 2,75 0,02
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,92 <0,01
De 65 anys i més 0 <4 <4 0,92 <0,01
Total 32 77 109 100,00 0,87
% 29,36 70,64 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic