Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,50 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 4 3,01 0,04
De 10 a 14 anys <4 <4 4 3,01 0,04
De 15 a 19 anys 5 <4 8 6,02 0,07
De 20 a 24 anys 6 8 14 10,53 0,12
De 25 a 29 anys <4 14 17 12,78 0,15
De 30 a 34 anys 5 14 19 14,29 0,17
De 35 a 39 anys 6 15 21 15,79 0,18
De 40 a 44 anys <4 13 16 12,03 0,14
De 45 a 49 anys <4 10 11 8,27 0,10
De 50 a 54 anys <4 8 10 7,52 0,09
De 55 a 59 anys 0 4 4 3,01 0,04
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 1,50 0,02
De 65 anys i més 0 <4 <4 0,75 <0,01
Total 37 96 133 100,00 1,17
% 27,82 72,18 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic