Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 12 8 20 5,15 0,15
De 5 a 9 anys 7 5 12 3,09 0,09
De 10 a 14 anys 10 <4 12 3,09 0,09
De 15 a 19 anys 12 7 19 4,90 0,14
De 20 a 24 anys 8 40 48 12,37 0,35
De 25 a 29 anys 22 57 79 20,36 0,58
De 30 a 34 anys 8 46 54 13,92 0,39
De 35 a 39 anys 15 52 67 17,27 0,49
De 40 a 44 anys 6 21 27 6,96 0,20
De 45 a 49 anys <4 16 19 4,90 0,14
De 50 a 54 anys <4 9 10 2,58 0,07
De 55 a 59 anys <4 4 5 1,29 0,04
De 60 a 64 anys 0 9 9 2,32 0,07
De 65 anys i més <4 5 7 1,80 0,05
Total 107 281 388 100,00 2,83
% 27,58 72,42 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic